ATA Group

ATA е водещ световен производител и дистрибутор на прецизни технологични продукти за компании, които се нуждаят от широка гама от решения за отнемане, почистване и финишинг на специфични материали.

АТА е активнна на всички глобални пазари, във над 70 държави и е свързана с над 1400 дистрибутори.

АТА е единствената инжинерна компания в света, която предоставя едновременно инстументи и консумативи за различни видове почистване, отстраняване на материали и финишинг - за всеки специфичен материал и всяко приложение.

АТА проектира, произвежда и разпространява най-пълната и модерна гама от твърдосплавни ротофрези, пневматични инструменти и абразиви - както по поръчка, така и по стандарт. Повече от 50 години АТА консултира и обслужва клиенти, работещи във всички основни индустриални сектори, включително авиокосмически, автомобилни, петролни и газови пазари, корабостроене и металообработка.

Широката гама от високотехнологични продукти, нивото на познания, експертизата и гъвкавостта на технологични подходи, съчетани с перфектна структура, позволяват да се проектират изцяло специфични решения за всеки клиент - всичко това - "под един покрив".